Naša domovina nas treba

NAPOMENA: Sastavi nisu namijenjeni prepisivanju. Ovi tekstovi su primjeri i služe učenju i shvatanju kako sastav ili pismeni rad trebaju biti napisani. Nismo odgovorni za štetu nastalu prepisivanjem!

Naša domovina nas treba svaki dan (sastav na bosanskom)

Naša domovina Bosna i Hercegovina nas treba svaki dan da pokažemo svoju ljubav i brigu kako bi mogla nastaviti da napreduje i napreduje. To posebno treba u ovim teškim vremenima, kada mnogi napuštaju zemlju trbuhom za kruhom i odlaze u Njemačku i druge zapadne zemlje.

Svakodnevnim djelovanjem trebamo nastojati da našu zemlju učinimo boljim mjestom. Trebamo sarađivati, a ne dijeliti se po torovima.

Svojoj domovini možemo pomoći poštivanjem zakona i poštovanjem autoriteta. Kada poštujemo pravila, stvaramo red i stabilnost u društvu kako bi naša država mogla pravilno funkcionirati.

Trebali bismo poštovati naše lidere i izabrane zvaničnike koji naporno rade na vladanju za veće dobro svih ali to ne znači da ih ne trebamo preispitivati i mijenjati kada to zasluže…

Trebali bismo promovirati jedinstvo i harmoniju unutar naših zajednica. Građansku državu. Moramo se prema svim ljudima odnositi dostojanstveno jer svaki građanin ima vrijednost i doprinosi našoj naciji. Bez obzira da li neko bio Bošnjak, Srbin ili Hrvat.

Naša domovina Bosna i Hercegovina nas treba da gradimo mostove povjerenja i razumijevanja između različitih grupa. Možemo tražiti zajednički jezik kroz otvorenu komunikaciju i interakciju s poštovanjem. Država ujedinjena daleko je jača od podijeljene.

Svojoj domovini možemo pomoći brigom o našem zajedničkom okolišu i prirodnim resursima. Čist vazduh, voda i zemlja su neophodni za zdravlje naših ljudi i privrede. Moramo očuvati i sačuvati prekrasnu prirodu i divlji svijet koji našu zemlju čine posebnom.

Naša domovina treba da svako od nas usvoji održive navike i podrži odgovorne ekološke politike koje štite našu okolinu za buduće generacije.

Ljubav prema učenju i kulturi trebamo prenijeti na sljedeću generaciju. Obrazovanje i umjetnost su ono što oplemenjuje ljudski duh i omogućava našoj civilizaciji da napreduje.

Moramo svojoj djeci usaditi poštovanje prema istoriji i tradicijama koje čine naš nacionalni identitet. Na ovaj način osiguravamo da će se naše vrijednosti i način života nastaviti u godinama koje dolaze.

Trebamo biti iskreni prvo sami prema sebi, a onda i prema svojim bližnjima. Našim zajedničkim malim djelima ljubavi i brige naša zemlja jača i napreduje za sve svoje građane.

Sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta www.sastav.net. Tekst ne smijete prepisivati, niti preporučujemo da ga koristite u obliku kakav jeste. Tekstovi su namijenjeni učenju. Tekstovi potpisani od strane autora su izdani pod Creative Commons 2.5 licencom. Zabranjeno preuzimanje fotografija bez dozvole.

Similar Posts