Sastav na temu „Moderna umjetnost“ (III razred srednje škole)

NAPOMENA: Sastavi nisu namijenjeni prepisivanju. Ovi tekstovi su primjeri i služe učenju i shvatanju kako sastav ili pismeni rad trebaju biti napisani. Nismo odgovorni za štetu nastalu prepisivanjem!

Sastva o modernoj umjetsnosti za učenike srednjih škole. Uglavnom se ovaj sastav na ovu temu zadaje za treći razred srednje škole. Pored ovog imate još verzija sastava moderna umjetnost. Ukoliko imate nekih novih zahtjeva za sastave možete nam napisati u komentarima na sajtu.

Moderna umjetnost sastav za srednju
Moderna umjetnost sastav za srednju

Moderna umjetnost – pismeni sastav za treći razdred srednje škole

Moderna umetnost je termin koji se koristi da opiše umetnička dela nastala u drugoj polovini 19. veka i ranim decenijama 20. veka. U ovom periodu došlo je do radikalne promene u načinu na koji su umetnici pristupali svom radu, što je dovelo do razvoja novih stilova i tehnika koje su se znatno razlikovale od onih iz prošlosti.

Jedna od ključnih karakteristika moderne umetnosti je njen fokus na apstraktne forme i ideje. Mnogi moderni umetnici su odbacili tradicionalne oblike predstavljanja, kao što je realizam, u korist apstraktnijih i simboličkih stilova. To im je omogućilo da izraze svoje ideje i emocije na direktniji i ličniji način.

Jedan od najpoznatijih primera moderne umetnosti je delo Pabla Pikasa, koji se smatra jednim od najvećih umetnika 20. veka. Njegove slike i skulpture, kao što su „Gernika“ i „Gospođice iz Avinjona“, odlikuju se svojim smelim, geometrijskim oblicima i nedostatkom tradicionalne perspektive.

Drugi važan aspekt moderne umetnosti je njeno odbacivanje tradicionalnih umetničkih oblika i medija. Mnogi savremeni umetnici eksperimentisali su sa novim materijalima i tehnikama, kao što su kolaž, asambliranje i umetnost instalacije. To im je omogućilo da stvore dela koja su bila interaktivnija i impresivnija od tradicionalnih slika i skulptura.

Jedan od najznačajnijih pokreta u modernoj umetnosti je apstraktni ekspresionizam, koji se pojavio 1940-ih i 1950-ih godina. Ovaj pokret karakteriše upotreba velikih, gestualnih poteza četkicom i živih boja za stvaranje dela koja su bila veoma emotivna i ekspresivna. Neki od najpoznatijih apstraktnih ekspresionističkih umetnika su Džekson Polok, Mark Rotko i Vilem de Kuning.

Pored fokusa na apstrakciju i eksperimentisanje, moderna umetnost se bavila i širokim spektrom društvenih i političkih pitanja. Mnogi moderni umetnici su koristili svoj rad da komentarišu događaje svog vremena, kao što su rat, siromaštvo i nejednakost. Na primer, meksička slikarka Frida Kalo poznata je po svojim veoma ličnim i političkim slikama, koje su se često bavile temama roda, identiteta i ljudskog stanja.

Sve u svemu, moderna umetnost se može posmatrati kao odgovor na brze promene i izazove savremenog sveta. Kroz svoje inovativne stilove i tehnike, savremeni umetnici su nastojali da uhvate složenost i intenzitet svog vremena, i da stvore dela koja će odjeknuti kod publike na dubokom i emotivnom nivou.

Sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta www.sastav.net. Tekst ne smijete prepisivati, niti preporučujemo da ga koristite u obliku kakav jeste. Tekstovi su namijenjeni učenju. Tekstovi potpisani od strane autora su izdani pod Creative Commons 2.5 licencom. Zabranjeno preuzimanje fotografija bez dozvole.

Similar Posts